DIVIZE KOMPLETACE +420 702 166 200

Projekční činnost

Odborná činnost vyžaduje kvalifikovaného specialistu, který je schopen:

  • poskytnout odbornou pomoc a podporu při specifikaci vybavení
  • v rámci komplementační činnosti na základě přání zadavatele vypracovat všechny stupně projektové dokumentace – STS, DUR, DSP, DPS, DSP, stejně jako předpokládaný rozpočet a výkaz výměr zdravotnické technologie od menších po nadlimitní VZ

Dokumentaci zpracovávanou dle české vyhlášky 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb vytváříme v elektronické podobě s využitím 2D i 3D zobrazování, jenž dodáváme jak v tištěné tak i v elektronické formě a  koordinujeme projekt s ostatními profesemi. Během realizace dbáme na adaptabilní technické vybavení dle potenciálu zdravotnického zařízení a specializace jednotlivých oddělení, které konzultujeme s uživateli a díky dlouholeté praxi jsme schopni flexibilně reagovat na změny zadání. Poskytujeme, až do předání stavby či vestavěného sálu, nad vypracovaným dílem autorský dozor, který je zárukou, že byly dodrženy všechny dohodnuté požadavky zadavatele spolu s uživatelem a projekt je v souladu s platnými vyhláškami a normami dané země.