DIVIZE KOMPLETACE +420 702 166 200

Inženýring dodávek zdravotnických projektů

Realizace projektů v rámci dodávek divize Kompletace přináší výhodu pro investora v komunikaci s jediným dodavatelem během samotné realizace i v rámci řešení záručního i pozáručního servisu. Tým profesionálů pracuje dle standardů IPMA a PRINCE2 a svým zodpovědným přístupem, know how a na základě mnoholetých zkušeností minimalizuje náklady investora v oblasti personálních zdrojů v rámci koordinace a vlastní realizaci celého díla. Zajišťujeme revizi předložené projektové dokumentace a koordinaci stavebních prací pro zajištění stavební připravenosti nutné pro instalaci dodávaných zařízení. Tvorbu a aktualizaci harmonogramů pro návoz jednotlivých přístrojů, jejich umístění, instalaci a přípravu dokumentace k předání. Ve spolupráci s koncovým uživatelem nastavíme přesný harmonogram školení jednotlivých týmů uživatelů tak, aby byl co nejméně omezen běžný provoz nemocnice. Kompletní dokumentace pro veškeré dodávané přístroje a zařízení (předávací protokoly, protokoly o zaškolení obsluhy, návody, prohlášení o shodě) je zpracována a předávána v přehledné a ucelené formě podle požadavků technického oddělení nemocnice.